Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Vytvorili sme
elektronickú encyklopédiu
o ľudovej kultúre

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
má vyše 70-ročnú históriu

TU si môžete prečítať článok nášho kolegu, Tomáša Hrustiča, ktorý sa v ňom vyjadruje k možnosti prihlásiť sa aj k druhej národnosti pri tohtoročnom sčítaní obyvateľstva.

TU si môžete prečítať materiál "Fámy, konšpiračné teórie a dezinformácie očami spoločenských vied", na ktorom sa podieľala aj naša kolegyňa Zuzana Panczová.

Naši kolegovia Monika Vrzgulová a Peter Salner boli hosťami relácie Popoludňajšie ladenie na
Rádiu Devín. Ich rozprávanie o knihe Dvojrozhovor si môžete vypočuť TU.

Nášmu kolegovi Jurajovi Zajoncovi vyšla nová kniha s názvom "Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných". Viac informácií o nej nájdete TU.

Denník N zverejnil rozhovor s našou kolegyňou Katarínou Popelkovou o silvestrovských a novoročných zvykoch v minulosti i v súčasnosti. Čítajte TU

Projekty

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

2019 - 2022

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0060/19

Folklór, folkloristika a ideológia.

2019 - 2022

Folklore, folkloristics and ideology
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0107/19

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber

2019 - 2022

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflection of existing practices and collection of new data.
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0066/19

Publikácie

Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných

ZAJONC, Juraj: Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných. Bratislava: Ústav etnológie a socialnej antropológie SAV – VEDA  SAV, 2020, 152 s., ISBN 978-80-224-1853-9.

SLOVENSKÝ NÁRODOPIS 4/2020

Slovenský národopis 4/2020 sa venuje témam sociálnej mobility a politickej angažovanosti Rómov v Európe. Čítajte TU.

Ťažké časy. Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze

SALNER, Peter (Ed.); LUTHER, Daniel; G. LUTHEROVÁ, Soňa; PANCZOVÁ, Zuzana. Ťažké časy. Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze. Bratislava: Marenčin PT, 2020, 128 s., ISBN 978-80-569-0673-6.