Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Publikácie

ÚESA SAV, v. v. i., v súlade s  Národnou stratégiou otvorenej vedy  a Stratégiou SAV 2030, realizuje inštitucionálnu politiku Otvorenej vedy, t. j. politiku otvoreného prístupu (Open Access) k výsledkom výskumu. Umožňuje on-line prístup k vedeckým informáciám pre koncového používateľa bezplatne,  neobmedzene, bez porušenia autorských práv. Open Access publikácie vydané ÚESA SAV, v. v. i., majú licenciu Creative Commons (https://creativecommons.org/).
Publikácie sú indexované DOI identifikátorom, ktorý zabezpečuje jedinečnú identifikáciu digitálneho objektu a poskytuje trvalý odkaz na dokument.
Vedecké publikácie vydávané v ÚESA SAV, v. v. i. prechádzajú štandardným recenzným postupom. Rukopis je hodnotený dvoma externými odborníkmi na danú tému. Súhlasné posudky sú prerekvizitou na udelenie imprimaturu na publikovanie.

 

Nie

NÁRODOPIS NA SLOVENSKU V SLUŽBÁCH TRETEJ RÍŠE

PANCZOVÁ, Zuzana, KILIANOVÁ, Gabriela, KUBISA, Tomáš: Národopis na Slovensku v službách tretej ríše. Bratislava: Marenčin PT, 2021, 195 s., ISBN  978-80-569-0959-1. 

Marian Devotion Among the Roma in Slovakia: Post-Modern Religious Response to Marginality

ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana: Marian Devotion Among the Roma in Slovakia: Post-Modern Religious Response to Marginality, Palgrave MacMillan, London, 2021, 166 s., ISBN:
978-3-030-56363-9

Vizuálne režimy ruskej Beringie

PANÁKOVÁ, Jaroslava: Vizuálne režimy ruskej Beringie. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – VEDA  SAV, 2020, 127 s., ISBN 978-80-224-1832-4.

Holokaust okolo nás. Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania

SALNER, Peter (Ed.), VRZGULOVÁ, Monika. Holokaust okolo nás. Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania. Bratislava: Marenčin PT, 2020, 240 s., ISBN 978-80-569-0744-3.

Ťažké časy. Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze

SALNER, Peter (Ed.); LUTHER, Daniel; G. LUTHEROVÁ, Soňa; PANCZOVÁ, Zuzana. Ťažké časy. Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze. Bratislava: Marenčin PT, 2020, 128 s., ISBN 978-80-569-0673-6.

Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných

ZAJONC, Juraj: Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – VEDA  SAV, 2020, 152 s., ISBN 978-80-224-1853-9.

Už sa chystá svadba istá. Svadobné obyčaje slovom a obrazom

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Už sa chystá svadba istá. Svadobné obyčaje slovom a obrazom. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – VEDA  SAV, 2020, 127 s., ISBN: 978-80-224-1831-7.

Monkey on My Back: An Autoethnographic Narrative of a Therapeutic Experience

WIESNER, Adam: Monkey on My Back:  An Autoethnographic Narrative of a Therapeutic Experience. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – VEDA SAV, 2020, 224 s., ISBN: 978-80-224-1824-9

Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste

VRZGULOVÁ, Monika (Ed.), SALNER, Peter. Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste. Bratislava: Marenčin PT, 2020, 256 s., ISBN 978-80-569-0676-7

Memory of the Communist Past. Book of Abstracts

VRZGULOVÁ, Monika - WIESNER, Adam (Eds.). Memory of the Communist Past: Book of Abstracts. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2020 s. 117, ISBN 978-80-973372-2-3.