Ma bisteren – Holocaust of Roma people in Slovakia

Internal project

Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

Project no.: 12/2006 

Project coordinator: PhDr. Arne Mann, CSc.

Vice-coordinator: Mgr. Zuzana Kumanová, PhD.

Project participation: Zuzana Bošeľová, Mgr.

Duration of the project: 03. 2009 – 01. 2012 

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2012