Na ceste k modernej žene [On The Way to a Modern Woman]


DUDEKOVÁ, G. – BEŇOVÁ, K. – BRTÁŇOVÁ, E. – FALISOVÁ, A. – FRANCOVÁ, Z. – HOLEC, R. – HOLLÝ, K. – HUČKOVÁ, D. – HUPKO, D. – JANURA, T. – KAČÍREK, Ľ. – KODAJOVÁ, D. – KUŠNIRÁKOVÁ, I. – LENGOVÁ, J. – LENGYELOVÁ, T. – MACHAJDÍK, I. – MACHO, P. – MANNOVÁ, E. – MONGU, B. – ORIŠKOVÁ, M. – PODRIMAVSKÝ, M. – ŠEMŠEJ, M. – ŠTIBRANÁ, I. – TIŠLIAR, P. – VESELSKÁ, N. – VODOCHODSKÝ, I. – VRZGULOVÁ, M. – ZAVACKÁ, K. – ZAVACKÁ, M. – ZUBERCOVÁ, M.: Na ceste k modernej žene: kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku [On the way to a modern women]. Bratislava: Veda, 2011. Svet vedy, 18. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD), VEGA č. 2/7181/27 Možnosti profesijnej a spoločenskej realizácie žien v moderných dejinách. ISBN 978-80-224-1189-9, 773 s.

In this publication, various authors are uncovering the way gender roles have been construed in the Slovak history.