13. svetová konferencia O kultúre a spoločnosti v Maháráštre

17.6.-19.6. 2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Katedrou etnológie a mimoreurópskych štúdií UCM v Trnave, Veľvyslanectvom Indickej republiky v SR a Ústavom etnológie SAV v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo 31 účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Spoluorganizačná príprava: G. Kiliánová