Andrea Kalivodová

Knižnica ÚESA SAV

email: andrea.kalivodova@savba.sk, uetkniznica@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 103

VŠ vzdelanie: odbor národopis, Katedra etnografie a folkloristiky, Filozofická fakulta UK Bratislava, 1989
Komunikačné jazyky: nemčina
Rok nástupu do ústavu: 1996


Odborná činnosť

  • správa špeciálnej knižnice Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV
  • evidencia publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov ústavu v databáze EPCA