Andrej Belák, Mgr., PhD.

medicínska antropológia a antropológia medicíny; nerovnosti v zdraví; zdravie Rómov; antropológia moci, divokosti, radikálneho environmentalizmu a romantickej lásky

ORCID ID: 0000-0001-6634-0137
e-mail: andrej.belak@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112

VŠ vzdelanie:
Universität Wien, Fakultät der Grundwissenschaften, odbor “Philosophie – Ethnologie”
Viedeň (1998-2000)
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, odbor – “filozofie”, Praha (2000-2003)
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, odbor „biologie – antropologie a genetika člověka“, Praha (2000-2005)
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, odbor – „antropologie – integrované studium člověka“; University of Groningen, Faculty of Medicine, odbor “Health Sciences”, Groningen (2014-2019)
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2005), PhD. (2019)
Komunikačné jazyky:  anglický, rómsky, nemecký
Rok nástupu do ústavu: 2019

Academia.edu
Research Gate

Vedecké projekty

TAČR – “Aplikovaný výzkum pro inovace politik v oblasti dostupnosti zdravotní péče u sociálně vyloučené romské populace (ROMZAVIP)”

EC Horizon 2020 – „Shaping European Policies to Promote Health Equity (EURO-HEALTHY)

EC 7thFP – “Evaluating the Impact of Structural Policies on Health Inequalities (SOPHIE)”

Pedagogická činnosť

Social Epidemiology / Ehnic and migrant health, LF UPJŠ

Sociálne a kultúrne aspekty zdravia, LF UPJŠ

Iná činnosť

Člen Pracovnej skupiny MZ SR  pre posilnenie medzirezortnej spolupráce v oblasti zdravia marginalizovaných skupín, od roku 2019

Odborný konzultant pre Európsku komisiu – 12th Meeting of the European Platform for Roma inclusion - Health and housing inequalities endured by Roma, Brusel, 2018

Odborný konzultant v iniciatíve WHO Europe „European Health Equity Status Report (HESR)“, 2017
Externý expert pre verejné zdravie Národného Projektu Zdravé komunity (MZ SR), od roku 2016

Člen Technických pracovných skupín pripravujúcich revízie Národnej stratégie začleňovania

Rómov pre oblasť Zdravie, Úrad Splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity, pravidelne od roku 2015

Člen European Academic Network on Romani Studies (EANRS)), spoločný program Európskej únie a Rady Európy, od roku 2014

Člen European Association of Social Anthropologists (EASA), od roku 2014

Člen Českej asociácie pre sociálnu antropológiu (CASA), od roku 2011

Zahraničné pobyty

2014 – CEU Budapest, HUN – Social theory and Romani Studies (Summer School)

Bibliografia

Monografie

BELAK, A.: The health of segregated Roma: first line views and practices, A case study in Slovakia using ethnographic methods. Groningen: University of Groningen, 2019. ISBN13: 978-94-034-1926-8

BELAK, A.: Health-system limitations of Roma health in Slovakia: A qualitative study. Bratislava: WHO Country office in Slovakia, 2013.

Kapitoly v monografii

BELAK, A.: Segregovaní Rómovia a zdravotné politiky: etické a praktické rozpory. In. T. Podolinská, T. Hrustič (eds.), Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA, 2015.

BELAK, A.: Responding to health literacy needs of the Roma in Slovakia. In: Dodson S, Good S, Osborne RH (eds) Health literacy toolkit for lowand middle-income countries: a series of information sheets to empower communities and strengthen health systems. New Delhi, WHO Regional Office for South-East Asia

Vedecké štúdie a odborné články

BELAK, A., Filakovska-Bobakova, D., Geckova-Madarasova, A., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2019). Why don't healthcare front-liners do more for segregated Roma? Exploring unequal care in Slovakia. Social Science & Medicine [revision under review]

BELAK, A., Madarasova Geckova, A., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2019). What Roma nonadherence is likely and what drives it? Reply to Broz and Nunes. International Journal of Public Health, 64(5)

BELAK, A., Madarasova Geckova, A., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2019). “Do my Roma and non-Roma patients need different care?” A brief step-by-step guideline for clinical practitioners. International Journal of Public Health, 64(7)

BELAK, A., & Filakovska Bobakova, D. (2018). Slovak approach to improvement of the national health-promotion interventions for segregated Roma. European Journal of Public Health, 28(suppl_4)

BELAK, A., Madarasova Geckova, A., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2018). Why don’t segregated Roma do more for their health? An explanatory framework from an ethnographic study in Slovakia. International Journal of Public Health, 63(9)

BELAK, A., Veselska, Z. D., Geckova, A. M., Dijk, J. P. v., & Reijneveld, S. A. (2017). How Well Do Health-Mediation Programs Address the Determinants of the Poor Health Status of Roma? A Longitudinal Case Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(12)

BELAK, A., Geckova, A. M., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2017). Health-endangering everyday settings and practices in a rural segregated Roma settlement in Slovakia: A descriptive summary from an exploratory longitudinal case study. BMC Public Health, 17(1)

Kolarcik, P., BELAK, A., & Osborne, R. (2015). The Ophelia (OPtimise HEalth LIteracy and Access) Process: Using health literacy alongside grounded and participatory approaches to develop interventions in partnership with marginalized populations. The European Health Psychologist, 17(6)

BELAK, A. (2015). Medicina v segregovanej romskej osade: Priklad z juhu stredneho Slovenska [Medicine in a segregated Romani settlement: An exapmple from South-Central Slovakia]. Romano Džaniben, 22(1)

BELAK, A. (2014). Segregated Roma and health-care system professionals in Slovakia: A comparison of perspectives on Roma health. The European Journal of Public Health, 24(suppl 2)