Archív negatívov – identifikačné údaje

Súbory obsahujú základné identifikačné údaje (inventárne číslo, lokalitu, okres/štát, autor negatívu, rok zhotovenia negatívu, popis obsahu zobrazenia) k čiernobielym negatívom uloženým v Archíve negatívov Ústavu etnológie SAV (ÚEt SAV). Údaje, aj vzhľadom na ich selektívny charakter, slúžia výlučne na prvotnú orientáciu v tomto archívnom fonde. Rozsiahlejšie informácie o negatívoch je možné získať štúdiom priamo v ÚEt SAV.
Údaje k jednotlivým negatívom sú zoradené vzostupne podľa inventárnych čísiel negatívov v skupinách po 5000. V prípade, že potrebujete nájsť údaje k negatívu s konkrétnym inventárnym číslom, vyhľadajte súbor, v ktorom sa toto inventárne číslo nachádza, otvorte ho a listovaním alebo prostredníctvom vyhľadávača nájdite príslušné inventárne číslo.

Ak potrebujete vyhľadať negatívy podľa príslušnosti k lokalite, okresu, štátu (okrem Slovenska), autora, prípadne roku zhotovenia a predmetu, použite vyhľadávač. Do neho uvádzajte kľúčové slová, podľa ktorých potrebujete negatív vyhľadať. Uvedomte si však, prosím, že údaje uvedené v súboroch majú iba prvotnú orientačnú funkciu a vyčerpávajúco nevystihujú celý obsah archívneho fondu.

Negatívy, ktoré podľa vybraného kritéria nájdete, si môžete následne prezrieť tu. Pri vyhľadávaní je možné archívom prechádzať iba listovaním strán obsahujúcich vždy 100 zobrazení. Majte však, prosím, na pamäti, že vo fonde negatívov sa nachádzajú aj položky, obsahujúce identifikačné údaje, ku ktorým ale nie je dostupné zobrazenie. Preto aj následnosť zobrazení nie je kontinuálna.

Nie