Bratislava Česko-Slovenská: putovanie z monarchie do Slovenského štátu


LUTHER, Daniel: Bratislava Česko-Slovenská: putovanie z monarchie do Slovenského štátu. Bratislava: Marenčin PT, 2018. 152 s. Etnologické štúdie 35. ISBN 978-80-569-0146-5
Slovensky zmýšľajúci obyvatelia starého Prešporka to za monarchie nemali ľahké. Ale ani Nemci a Maďari, keď sa monarchia rúcala a československí legionári obsadili mesto. Za vojskom prišli Čechoslováci – politici, četníci, úradníci, učitelia, obchodníci, podnikatelia rozličného druhu... A vo veľkom počte občania novej, pre nich nechcenej republiky, Česi a Slováci. Našli si tu nový domov, zvykali si na prostredie a etnicky premiešanú spoločnosť. Vzájomné vzťahy boli jemne povedané premenlivé. V prvej dekáde sa pomery postupne upokojili, až kým neprišla kríza, nielen hospodárska, ale aj politická. Česko – slovenské vzťahy otravoval najprv autonomizmus, neskôr nacionalizmus a aby toho nebolo dosť aj fašizmus. Putovanie časom z monarchie do Slovenského štátu a následnej vojnovej republiky má pestrú škálu príbehov, osobných aj spoločenských.      
Menu?: 
Nie