Bulhari na Slovensku. Etnokultúrny vývin a súvislosti

15.–17. 10. 2003

Interdisciplinárna vedecká konferencia bola výstupom slovensko-bulharského bilaterálneho projektu koordinovaného Ústavom etnológie SAV. Organizátorom podujatia bol ÚEt SAV v spolupráci s Institutom za folklor, Bulharskej akadémie vied v Sofii.

Miesto: Bratislava

Členovia organizačného výboru: E. Krekovičová (koncepčná príprava konferencie); M. Benža, N. Beňová, Z. Beňušková, G. Kiliánová, E. Vrátna.