Cena Oľgu Danglovú a Petra Salnera

Naši kolegovia, Oľga Danglová, CSc. a PhDr. Peter Salner, DrSc., získali ocenenia Národopisnej spoločnosti Slovenska (NSS), ktoré boli udeľované dňa 17. 7. 2018 v Ružomberku pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku spoločnosti. 
Toto podujatie spojené s vedeckou konferenciou bolo súčasťou projektu spolupráce medzi NSS a Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. . Program je k dispozícii tu (http://www.nss.sav.sk/vyrocie-nss-a-vedecka-konferencia/)  
Galéria: 
Nie