Dejiny etnológie na Slovensku v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a diskontinuity v bádaní

VEGA projekt

The history of ethnology in Slovakia in the second half of the 20th century: continuties and discontinuities in scholarly enquiry

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc. 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0086/11 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2011 – 31.12.2013 

Dátum ukončenia projektu: 
november, 2013
Typ projektu: