Diverzifikácia ako faktor formovania identity

9.–10.11. 2006

Medzinárodný workshop zorganizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB Banská Bystrica v rámci projektu Sustainable Development in a Diverse World (Trvalo udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete – 6RP EÚ Network of Exellence CIT3-CT-2005-513438) a projektu Centra Excelentnosti SAV – Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Podujatia sa zúčastnilo 7 domácich a 6 zahraničných účastníkov.

Miesto konania: Bratislava