Etnológia a kultúrne dedičstvo


Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zborník venovaný jubileu Soni Kovačevičovej. DANGLOVÁ, O. – STOLIČNÁ, R. (Eds.). Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2001, 184 s.