Fenomén tradičného bábkarstva v zozname UNESCO

Dňa 18.3.2014 prebehlo na strážnickom zámku česko-slovenské stretnutie o zámere nominácue fenoménu tradičného bábkarstva do Reprezentatívneho zoznamu nemateriálneho kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO).
Jednania sa zúčastnili pracovníci a pracovníčky zainteresovaných inštitúcií ministerstiev kultúry SR a ČR a národných kultúrnych a vedeckých inštitúcií, medzi nimi aj Ústavu etnológie SAV. Podanie nominačného návrhu je plánované na rok 2015. Viac sa dozviete na stránke českého Ministerstva Kultúry tu.
Nie