Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Súčasný stav bádania

10.–12.10. 2007

Interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia spoluorganizovaná Dokumentačným strediskom holokaustu v Bratislave, Ústavom etnológie SAV a Múzeuom židovskej kultúry v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo 22 domácich a 9 zahraničných prezentujúcich a 23 hostí.

Miesto konania: Mojmírovce

Členky organizačného výboru: M. Vrzgulová, T. Bužeková, S. Lutherová