Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – InovEduc

Ústav etnológie SAV je jedným z partnerov projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – InovEduc.  Cieľom projektu je zintenzívnenie spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou v oblasti vývoja inovatívnych metód vzdelávania. Výsledkom by malo byť uplatnenie najnovších trendov informačno-komunikačných technológií s využitím podpory existujúceho neformálneho cezhraničného partnerstva.
Jedným z výstupov je digitalizácia 3D objektov (kultúrnych pamiatok ako aj prírodných zvláštností východného Slovenska a Zakarpatia). Ich využitie pri moderných inovatívnych metódach vzdelávania študentov a učiteľov na ZŠ, SŠ aj na univerzitách prispeje k tomu, aby sa idey, myšlienkové koncepty či dobový ideologický kontext, ktoré za objektmi/pamiatkami stoja, atraktívnou formou sprístupnili všetkým záujemcom.

Ďalším relevantným výsledkom projektu bude vytvorenie piatich pracovných a metodických materiálov pre učiteľky a učiteľov v oboch krajinách. Materiály budú využívať moderné prístupy zobrazovania informácii pre edukáciu širších vzťahov v regióne. Zároveň bude vyškolených 20 učiteliek a učiteľov, ktorí budú aj po ukončení projektu pôsobiť ako šíritelia výsledkov projektu.

15. októbra 2015 sa konala úvodná medzinárodná konferencia Inovatívne metódy vo vzdelávaní a výskume 2015, kde náš ústav reprezentovala Ľubica Voľanská.

Viac informácií o projekte nájdete TU a o konferencii TU.
 
- ĽV -

Galéria: 
Nie