K aktuálnym výskumom slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku (spevnosť, jazyk, inštitúcie)

Vnútroústavný projekt

Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV

Zodpovedný riešiteľka / vedúca: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2018
Typ projektu: