Kniha Oľgy Danglovej získala cenu Literárneho fondu

Najnovšia publikácia Oľgy Danglovej Modrotlač na Slovensku získala cenu Literárneho fondu za rok 2014 v kategórii spoločenských vied. Publikácia ponúka pohľad na modrotlač ako fenomén, ktorý zohral významnú úlohu v slovenskej rovnako ako európskej textilnej tradícii.
Pri koncipovaní knihy sa autorka opiera  o výsledky vlastných výskumov, publikovaných či archívnych prameňov, čerpá z bohatstva muzeálnych zbierok. Postupuje pritom lineárne – sleduje príchod modrotlače z Orientu do Európy, cestu akou sa dostala až na územie dnešného Slovenka. Načrtáva socio-kultúrny oblúk, od obdivu, ktorý si získala u aristokracie, neskoršiu obľubu u meštianstva, udomácnenie sa u obyvateľstva vidieka. Sleduje rozvoj produkcie modrotlače pod inštitucionálnym dohľadom družstiev a Ústredia ľudovej umeleckej výroby až po jej udomácnenie sa v textilnom návrhárstve a dizajne.

Veľký priestor je venovaný mapovaniu výrobných centier modrotlače na Slovensku – cechom a vidieckym dielňam, technologickým popisom zachytávajúcim sled výrobných postupov. Samostatná kapitola zachytáva pestrú škálu farbiarskych foriem, ďalšia hovorí o tom, ako zásadne ovplyvnila modrotlač vzhľad odevu a interiéru vidieckeho prostredia na Slovensku.

Počtom ilustrácií najrozsiahlejšia záverečná kapitola patrí motívom. Prináša reprezentatívny výber tých najčastejšie používaných, tiež tých, ktoré boli v niečom špecifické, ornamentálne zaujímavé a porovnáva ich so vzormi, ktoré sa v Európe používali pri potlači látok za posledných 200 rokov. Konštatuje, že napriek silnej previazanosti a príbuznosti s európskym dedičstvom si modrotlač na Slovensku uchovala osobitú autenticitu ľudového štýlu.

Publikácia vychádza v rovnocennej dvojjazyčnej slovensko-anglickej mutácii. Viac o knihe vrátane ukážok si môžete pozrieť na stránke ÚĽUV.
 
Oľga Danglová: Modrotlač na Slovensku / Blueprint in Slovakia. Bratislava :
Ústredie ľudovej umeleckej výroby – Ústav etnológie SAV, 2014. 376 s. vrátane 315 obr. ISBN 978-80-8969-12-0.
 

Galéria: 
Nie