​Konferencia Interreg DTP DRIM v Grazi

V rámci plánovaných prác na spustení informačného portálu Danube Compass sa vyslané tematické expertky za ÚEt SAV v dňoch 13-15.2.2018 zúčastnili konferencie a projektového stretnutia DRIM Danube Transnational Programme (viac o projekte TU) v rakúskom Grazi. Počas týchto dvoch dní zástupcovia zo všetkých 8 krajín zapojených do projektu Danube Compass diskutovali o výsledkoch testovania pilotnej verzie portálu v prvých 4 krajinách a o možnostiach technických i obsahových vylepšení. Účastníci taktiež hľadali stratégie pre dlhodobé udržanie projektu (po technickej, kompetenčnej aj finančnej stránke) v každej zo zapojených krajín. Dôležitou témou pracovného stretnutia bolo i predbežné plánovanie spustenia stránky zameranej na ekonomickú integráciu migrantov.
 

Galéria: 
Nie