Konštrukcia života židovskej minority Slovenska po roku 1945 v biografických naratívoch

Číslo projektu: 21/2008

Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

Zástupca vedúceho: Peter Salner, PhDr., DrSc.

Riešitelia: Ivica Bumová, PhD., Michaela Hapalová, PhDr.

Doba riešenia projektu: 02. 2008 – 02. 2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: