Korina Mitrová, Mgr.

Antropológia práce, lokálna ekonomika, politiky trhu práce, etnické menšiny

email: korina.mitrova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: Odbor Psychológia, University College London, Londýn, 2016
Odbor Sociálna antropológia, Univerzita Komenského, Bratislava, 2019
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2019), BSc. (2016)
Komunikačné jazyky: anglický
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2020