Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia


FALŤAN, Ľubomír - STRUSSOVÁ, Mária - KOSTLÁN, David - FALŤANOVÁ, Ľubica - SOPIROVÁ, Alžbeta: Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2011. ISBN 978-80-85544-73-2.
 

Knižná publikácia vyšla za podpory projektu VEGA č. 2/0172/08 Vývoj a rola endogénnych rozvojových potenciálov v malých vidieckych obciach, ktorý sa riešil v Sociologickom ústave SAV a v Ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave v rokoch 2008 – 2010.

Publikácia je dostupná online na stránke Sociologického ústavu SAV tu.

Menu?: 
Nie