Marie Currie Training Program: European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

Medzinárodný projekt - 5. rámcový program. Projekt určený na výmenu doktorandov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami

Finančné zabezpečenie: Európske spoločenstvo

Koordinujúca inštitúcia: Universita Ca`Foscari, Diapertimento di Studi Storici, Benátky, prof. Stuart Woolf

Riešiteľka z ÚEt SAV a výstupy v roku 2001: G. Kiliánová – pracovná porada projektu 8. – 11.11.2001

Doba riešenia: 2002–2005

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: