Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike


KREKOVIČOVÁ, Eva: Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike. Bratislava : ÚEt SAV – ETERNA Press 2005. ISBN 50-969259-1-1, 128 s.