Národy – města – lidé – slavnosti.

Medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu Národy – města – lidé – slavnosti pripravili spoločne Fakulta humanitných štúdií Karlovej univerzity v Prahe a Ústav archeológie a etnológie Poľskej akadémia vied v Krakove.
Dvadsaťštyri príspevkov českých, poľských a slovenských etnológov, historikov, teológov, historikov umenia a právnikov obsiahlo širokú škálu nazerania na vedecké problémy načrtnuté v koncepcii podujatia a vytvorilo atmosféru s rušnou pracovnou diskusiou. Podujatie malo aj doktorandskú sekciu. Vedci z Ústavu etnológie SAV prezentovali témy späté s obsahom, rituálnou praxou a sociálnymi funkciami súčasných sviatkov na Slovensku, ktoré analyzovali z úrovne štátu (uzákonené pamätné dni), lokálnych spoločností (mestské sviatky) a etnických minorít (židovské sviatky). Vybrané príspevky budú publikované v monografickej publikácii.
Galéria: 
Nie