Návrhy projektov doktorandského seminára po prvom roku PhD. štúdia

28. 4. 2015
Ústav etnológie SAV Vás pozýva na odborný seminár, na ktorom budú prezentované Návrhy projektov doktorandského seminára po prvom roku PhD. štúdia

Seminár sa uskutoční v utorok 28. 4. 2015 o 13:00 v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.

13:00 - 13:30
Mgr. Peter Hrabovský (Katedra etnológie a folkloristiky, UKF Nitra):
Kruhové tance na Šumiaci a ich formy pretrvávania v súčasnosti

školiteľ: Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
konzultantka Mgr. art Agáta Krausová, ArtD.

13:30 - 14:00
Mgr. Katarína Rabatinová (ÚEt SAV):
Rituálne aktivity spojené so vstupom do dospelosti. Komparácia rituálnych aktivít na základe rodových odlišností

školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.

14:00 - 14:30
Mgr. Ivana Šusterová (ÚEt SAV):
Príbuzenské zväzky a ich vplyv na spoločenské postavenie jedinca v kontexte rodinného a spoločenského života olašských Rómov, na príklade kmotrovstva

školiteľ: PhDr. Arne Mann, CSc.