Ocenenia Národopisnej spoločnosti Slovenska pre publikácie ÚESA SAV

Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV na svojom 22. valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 25. marca 2021, ocenila výnimočné počiny v etnologickej a muzeologickej praxi za obdobie rokov 2018 – 2020.

Z knižných prác, ktoré v týchto rokoch vznikli na pôde ÚESA SAV, získali v kategórii Publikácia ocenenie tieto:

Oceneným autorkám a autorom srdečne gratulujeme!

Nie