Ocenenie pre profesorku Rastislavu Stoličnú

V utorok 18. 9. 2018 dostala prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc., emeritná pracovníčka nášho ústavu, na slávnostnom seminári Významné osobnosti SAV 2018 ocenenie za mimoriadnu vedeckú, pedagogickú a vedecko-organizačnú činnosť na pôde SAV i za osobný prínos pre rozvoj slovenskej vedy.

 

Galéria: 
Nie