Odborne o paramentoch na Bratislavskom hrade

Dňa 23. novembra 2015 sa v Slovenskom národnom múzeu-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade konala komentovaná prehliadka pre odbornú verejnosť k výstave Paramenty / Liturgické textílie.
O liturgických, symbolických, umelecko-historických, materiálovo-technologických a reštaurátorských aspektoch výstavy i jednotlivých exponátov oboznámili jej účastníkov autorky výstavy PhDr. Alena Piatrová, PhD. a Mgr, Eva Hasalová (SNM-HM), reštaurátorka Doc. Mgr. art. Silvia Birkušová (Vysoká škola výtvarných umení a SNM-HM) a spoluautor koncepcie výstavy a katalógu k výstave PhDr. Juraj Zajonc, CSc. (ÚEt SAV).

O samotnej výstave si viac môžete prečítať na stránke SNM - Historického múzea TU.
Informácia k fotografii v galérii nižšie: Odbornú komentovanú prehliadku otvorila PhDr. Oľga Drahošová, zástupkyňa riaditeľa Slovenského národného múzea-Historického múzea (zľava: S. Birkušová, J. Zajonc, E. Hasalová, O. Drahošová, A. Piatrová; foto: Arne Mann, Ústave etnológie SAV).  

-jz- 
 

Galéria: 
Nie