Odborný seminár 16.5.2017

16. 5. 2017 12.30
Pozývame Vás na Odborný seminár Ústavu etnológie SAV, na ktorom doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD. predstaví výzvy, témy a možnosti v rámci „Joint Programming Initaitive (JPI) Cultural Heritage and Global Change“ a prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. a Mgr. Dušan Ratica, CSc. predstavia projekt „Osobnosti slovenskej etnológie“ – audiovizuálna dokumentácia. V rámci predstavenia projektu sa bude konať i premiéra dokumentu o PhDr. Mojmírovi Benžovi, PhD.

Seminár sa bude konať v utorok 16. mája 2017 o 12.30 hod. v podkroví budovy
spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava