Odborný seminár 2. 12. 2015

2. 12. 2015 o 9:30
Dňa 2. 12. 2015 o 9:30 Vás srdečne pozývame na ďalší z odborných seminárov ÚEt SAV, ktorý sa uskutoční v zasadačke spoločenskovedných ústavov v podkroví na Klemensovej 19 v Bratislave.
Na podujatí vystúpia kolegovia z Centra orální historie Ústavu soudobých dějin AV ČR, v.v.i. prof. Miroslav Vaněk, PhD. s prezentáciou Hľadanie zlatej žily alebo hromadenie hlušiny? Malé zamyslenie nad prítomnosťou a budúcnosťou orálnej histórie a Mgr. Petra Schindler - Wisten, PhD. s prezentáciou Aktuálne výskumné projekty Centra Orální Historie. Publikácia Príbehy (neo)byčajných ľudí. Predpokladaná dĺžka seminára je 2 hodiny.
Galéria: