Odborný seminár 26. 11. 2013

26. 11. 2013
V utorok 26. novembra 2013 o 13.00 sa v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava uskutoční pravidelný odborný seminár ÚEt SAV. 
Na podujatí vystúpi Daniel Luther, CSc. (Ústav etnológie SAV) s príspevkom "Bratislava – multikultúrne alebo polykultúrne mesto?" a PhD. Peter Salner, DrSc. (Ústav etnológie SAV) s príspevkom "Medzivojnová Bratislava: mýtus trojjazyčného mesta".