Odborný seminár o migrantkách a nájomnej práci v domácnosti v Českej republike

16.10.2018
Na seminári vystúpi

Mgr. Petra Ezzeddine, PhD.
z Katedry obecné antropologie Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity a neziskovej organizácie SIMI v Prahe vystúpi s prednáškou "Oxanu mám ako darček od manžela": migrantky a nájomná práca v domácnosti.

„Oxanu mám ako darček od manžela“: migrantky a nájomná práca
v domácnosti.

Abstrakt
V mojom príspevku sa zameriam na situáciu migrantiek, ktoré pracujú v nájomnej práci
v domácnosti v Českej republike. Sústredím sa na štrukturálny kontext nájomnej práce v domácnosti – na tzv. migračný aparát a genderový režim domácností, ktoré najímajú migrantky. Na základe niekoľkých etnografických výskumov budem analyzovať neformálny a emočný charakter nájomnej práce v domácnosti,  interakcie so zamestnávateľmi a budem sa venovať aj komodifikácii tohoto typu práce v prostredí komerčných pracovných agentúr. Špeciálnu pozornosť venujem segmentu starostlivosti o seniorov v domácom prostredí (tzv. live-in service). V závere príspevku predstavím sociálnu kampaň a advokačnú prácu na podporu uznania nájomnej práce v domácnosti a pokúsim sa kriticky reflektovať moju rolu aplikovanej antropologičky v týchto projektoch.