Oral history výskum: metodika, etika a archivácia.

19. - 20. 11. 2018

Seminár projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava,

19. –  20. novembra 2018
Centrum SALTVATOR, Jakubovo námestie 4-5, Bratislava

Program

19.11. 2018
9.00 - 9.30
Privítanie, predstavenie účastníkov seminára a slovo na úvod (Monika Vrzgulová)

9.30 – 10.15                                                                                                                       Metodické postupy archivace orálně-historických pramenů v digitalní podobě,
Mgr. Jiří Hlaváček, Ústav soudobých dějin AV ČR v.v.i., Praha

10.15 – 10.30  prestávka  

10.40 – 11.55                                                                                                                     diskusia k vystúpeniu J. Hlaváčka a k aktuálnym otázkam založenia OH Audio- a videoarchívu na ÚESA SAV, 

M. Vrzgulová: NMŠ videoarchív

12.00 – 13.00    obed

13.00 – 14.00   stretnutie s médiami

14.00 –  14.30   prestávka

14.40- 15.40                                                                                                                     Etika a praxe výzkumu: poznatky z interkulturního výzkumu o rodinné  paměti I.
Mgr. Michal Pavlásek, PhD., Etnologický ústav AV ČR v.v.i., pracovisko Brno

Reflexie prebiehajúceho výskumu, otázky a dilemy, ktoré riešime.                                     Work in Progress reporty členov riešiteľského kolektívu SOS

  • K. K. Beňová: Reflexia pozície výskumníčky a vstup do výskumného terénu
  • Zuzana Palovic: Prezentácia projektov  NGO Global Slovakia

15.40. – 16.40  diskusia
Večerný program (podľa záujmu): Krst publikácie o protestoch za Slušné Slovensko v priestoroch kníhkupectva Artfórum na Panenskej ulici. Začiatok o 19.00

20. 11. 2018
9.00 – 10.30                                                                                                                     Etika a praxe výzkumu: poznatky z interkulturního výzkumu o rodinné  paměti II.               Mgr: Jana Nosková, PhD., Etnologický ústav AV ČR v.v.i., pracovisko Brno, PhDr. Sandra Kreisslová, PhD.

Reflexie prebiehajúceho výskumu, otázky a dilemy, ktoré riešime
Work in Progress reporty členov riešiteľského kolektívu SOS 

  • Ivica Bumová: Privátne a verejné v biografickom rozprávaní
  • H. Hlôšková: K podobám autobiografických naratívov o socializme

10.30 – 11.00 diskusia

11.00 – 11.20 prestávka

11.25 – 12.30                                                                                                                    Reflexie prebiehajúceho výskumu, otázky a dilemy, ktoré riešime.                                     Work in Progress reporty členov riešiteľského kolektívu SOS

  • Ľ.Voľanská:  Výskum socializmu v projekte FOROST
  • P. Salner:  Socializmus a židovská komunita: prvé problémy a prvé výsledky
  • M. Vrzgulová:  Blízkosť  vo vzťahu bádateľka – narátor/ka.

12.30 – 13.30 obed

13.30 – 15.00 záverečná diskusia                                                                                     hodnotenie roku 2018 a pohľad dopredu: rok 2019