Pamätný deň Holokaustu

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied Vás pozýva na pietny akt pri príležitosti konania Pamätného dňa Holokaustu. Podujatie sa uskutoční  v piatok 1. augusta 2014 o 16.00 hodine v Pietnej sieni Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bytrici (Kapitulská 23).
Pamätný deň je organizovaný občianskym združením In Minorita a Múzeom Slovenského národného povstania v rámci projektu Ma bisteren! (Nezabúdajme!). Cieľom projektu je pripomenúť si utrpenie Rómov a Rómok počas druhej svetovej vojny. Podujatie je príspevkom k formovaniu etnickej identity a kultúry ľudí z rómskych komunít a budovaniu multikultúrnej a tolerantnej spoločnosti.
Galéria: 
Nie