Poďakovanie organizačnému tímu konferencie

Riaditeľka ÚEt SAV týmto vyslovuje MIMORIADNE POĎAKOVANIE
členovi medzinárodného organizačného výboru konferencie Gypsy Lore Society 2014 v Bratislave
TOMÁŠOVI HRUSTIČOVI
za viac ako ročnú kompetentnú, všestrannú a obetavú prácu pri príprave a realizácii medzinárodného vedeckého podujatia,
vedúcej registračného a prípravného výboru konferencie Gypsy Lore Society v Bratislave
LUCII DITMAROVEJ
Za pomoc pri editovaní Book of Abstracts, pomoc pri koordinácii finančnej a administratívnej agendy a vedenie registračného výboru počas konania konferencie
A MIRKE HLINČÍKOVEJ
za správu webstránky konferencie, prácu v prípravnom výbore a pomoc pri výrobe informačných materiálov.
 
RIADITEĽKA ÚEt SAV týmto vyslovuje POĎAKOVANIE
Členkám registračného výboru konferencie GLS 2014
KRISTÍNE BOBEKOVEJ
NATÁLII BLAHOVEJ
IVANE ŠUSTEROVEJ
KATKE RABATINOVEJ
Za obetavú, flexibilnú a kreatívnu pomoc pri registrácii viac ako 190 účastníkov konferencie.
MOJE OSOBITÉ POĎAKOVANIE patrí tiež celému sekretariátu ÚEt SAV
MAGDALÉNE SLAVKOVSKEJ
KATARÍNE POPELKOVEJ
EDITE VRÁTNEJ, INGRID KOSTOVSKEJ a ANDREI KALIVODOVEJ za vedenie finančnej a administratívnej agendy a všestrannú pomoc a podporu.

Galéria: 
Nie