Podujatia

Nie

Vizuálne režimy ruskej Beringie - prezentácia knihy

30.3.2021 o 11:00

Pozývame Vás na odborný seminár ÚESA SAV, ktorý sa bude konať v utorok 30. marca o 11:00. V rámci online seminára naša kolegyňa Jaroslava Panáková predstaví svoju novú publikáciu "Vizuálne režimy ruskej Beringie".

Design for All in the Aging Society

8.3. 2021, 9:30

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV organizuje v rámci projektu Erazmus+ DESIRE odborné workshopy o sociálno-vednej perspektíve na problematiku dizajnu pre všetkých z dôrazom na bývanie seniorov. Na prvom workshope sa stretnú sociálni vedci a vedkyne z rôznych krajín Európy. Podujatie sa uskutoční online.

Dizajn pre všetkých v starnúcej spoločnosti

10.3. 9:00

Druhý zo série workshopov v rámci projektu Erazmus+ DESIRE. Na podujatí sa stretnú experti zo Slovenska a Čiech, aby priblížili sociálno-vednú perspektívu na problematiku dizajnu pre všetkých z dôrazom na bývanie seniorov v Strednej Európe. Podujatie sa uskutoční online.

Critical Heritage Studies in Theory and Practice

23.2.2021 o 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár ÚESA SAV s názvom "Critical Heritage Studies in Theory and Practice", na ktorom vystúpia historička a archeologička Dóra Mérai (Central European University, Budapešť) a historik Volodymyr Kulikov (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici).

Sociálne siete v starnúcej spoločnosti

26. 11. 2020

Proces starnutia je súčasťou vývoja súčasnej svetovej populácie. Starnutie je definované ako sociálna kategória cez vzťah spoločnosti k nej a preto sa diskusia nezameriava len na zvyšujúci sa podiel osôb v starobe v spoločnosti. V centre pozornosti našej konferencie je výskum existencie a štruktúry sociálnych sietí seniorov. Sociálne siete predstavujú systém medziľudských vzťahov, ktoré udržiavajú jednotlivci všetkých vekových kategórií v rôznych kontextoch.

Memory of the Communist past

14.-16.10. 2020

The aim of the conference is to bring together experts from the area of social sciences and the humanities. We offer a forum for presentation and the exchange of the experiences and knowledge they gained in their research. We invite analytic, theoretical papers, as well as research reports, essays and discussions on the qualitative research of the Communist past in Central and Eastern Europe.

Odborný seminár 25.2. 2020

25.2.2020 o 13:00

Riešiteľský tím projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu Vás pozýva na odborný seminár, na ktorom vystúpi Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D z Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne.

Odborný seminár ÚESA SAV 3.12.2019

3.12. 2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Tatiana Zachar Podolinská. PhD. Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. prezentovať aktuálne a ukončené projekty VEGA.

Odborný seminár ÚESA SAV 12.11. 2019

12.11.2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom vystúpia prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Akadémia rómskych štúdií 2019

27. - 28. 11. 2019

5. ročník Akadémie rómskych štúdií organizuje Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v spolupráci so Seminárom romistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Podujatie sa uskutoční 28. - 29. 11. 2019 v priestoroch Kampusu Hybernská v Prahe.