Podujatia

Nie

COHA 2023

9. -10. 2023

Česká asociace orální historie v spolupráci s našim Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.,  Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Katedrou etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vyzývajú k prihlasovaniu príspevkov na 8. medzinárodnú konferenciu COHA 2023 s názvom

"Rozděleni, prěsto stále spolu: Hranice v orálně-historické perspektivě "

Konferencia sa uskutoční v dňoch 9-10. februára 2023 v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Rituálna forma, náklady a efektivita z pohľadu maurícijských Hinduistov

20. 6. 2022 od 10.00

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na odbornú prednášku, ktorá sa uskutoční 20. 6. 2022 od 10.00 v priestoroch ÚESA SAV, v. v. i., na Klemensovej 19 v Bratislave.

Rozhovory s Pannou Máriou

7.6.2022 o 13:00

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na odbornú prednášku, ktorá sa uskutoční  7. 6. 2022 od 13.00 v priestoroch ÚESA SAV, v. v. i., na Klemensovej 19 v Bratislave.

Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. V úsilí o dôstojný život

16.6.2022 od 9:00
V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční  16. 6. 2022 od 9.00 v priestoroch Kongresového centra Slovenskej akadémie vied v Starej Lesnej. 
Konferencia je podporená v rámci projektu grantovej agentúry APVV 17-0141 Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve. 

Potom prišiel zákon

17.6, od 16:30

V mene vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na medzinárodný webinár, ktorý sa uskutoční 17. 6. 2022 od 16:30 prostredníctvom online vysielania. 

Sociálna nákazlivosť spomienok: Rozprávania o stretnutiach s nadprirodzenom

24. 5. 2022 od 17:30

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na odbornú prednášku, ktorá sa uskutoční 24. 5. 2022 od 17:30 v priestoroch ÚESA SAV, v. v. i., v Seminárnej sále na Klariskej 5 v Bratislave.

Prednášajúci: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.

 Sociálna nákazlivosť spomienok: Rozprávania o stretnutiach s nadprirodzenom

Súčasné obrazy socializmu

12.4.2022 o 13:00

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na odborný seminár nášho ústavu, ktorý sa uskutoční 12. 4. 2022 od 13.00 v priestoroch ÚESA SAV, v. v. i., na Klemensovej 19 v Bratislave.

MONIKA VRZGULOVÁ, PhDr., CSc. – hlavná riešiteľka (ÚESA SAV)
doc. PhDr. ANNA HLÔŠKOVÁ, CSc.
Mgr. SOŇA G. LUTHEROVÁ, PhD.
PhDr. PETER SALNER, DrSc.
Mgr. ĽUBICA VOĽANSKÁ, PhD.

Výsledky ukončeného projektu APVV-0345:
Súčasné obrazy socializmu (2017-2021)

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka

22.3.2022 od 13:00

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV Vás pozývame na odborný seminár nášho ústavu, ktorý sa uskutoční 22. 3. 2022 od 13.00 v priestoroch ÚESA SAV, v.v.i., na Klemensovej 19 v Bratislave.

Ako funguje multimediálna kniha?

4. 2. 2022 o 10:30

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV pozýva záujemcov z oblasti kultúry, osvety, školstva a vedy, z odborov, ktoré okrem textov využívajú aj hudobné a filmové ukážky na prednášku  Ako funguje multimediálna kniha?. Prednáška sa uskutoční online formou dňa 4.2.2022 o 10:30. 

Interdisciplinárne projekty - cesta ako pracovať na komplexných témach

22. 2. 2022 o 13.00

Vedecká rada ÚESA SAV, v. v. i., pozýva na verejnú prednášku v rámci odborného seminára Ústavu, ktorá sa uskutoční v utorok 22. 2. 2022 od 13.00 online