Podujatia

Nie

Rómovia v majoritnej spoločnosti: formy vzájomného spolužitia

13.11.2013

Ústav etnológie SAV v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku organizuje workshop autorov pripravovanej publikácie "Rómovia v majoritnej spoločnosti: formy vzájomného spolužitia". Workshop sa uskutoční 13.11.2013 od 13:00 - 16:00 hod. v Dome Európskej únie na Palisádach č. 29 v Bratislave. 

Výstava ETNOFOLK

11.11. – 9. 12. 2013

V dňoch 11.11. – 9. 12. 2013 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Národnom osvetovom centre v Bratislave predstaví širokej verejnosti formou výstavy medzinárodný projekt Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe – ETNOFOLK, realizovaný v rámci programu Central Europe Programme a spolufinancovaný z fondov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Jesenná žatva v Ústave etnológie SAV

12. 11. 2013

Ústav etnológie SAV Vás v rámci Týždňa vedy a techniky v SR pozýva na podujatie "Jesenná žatva v Ústave etnológie SAV". Verejná prezentácia aktuálnych knižných publikácií pracovníkov Ústavu etnológie SAV sa uskutoční dňa 12. 11. 2013 o 10.00 hodine v priestoch Národného osvetového centra na Nám. SNP č. 12 v Bratislave. 

Odborný seminár 26. 11. 2013

26. 11. 2013

V utorok 26. novembra 2013 o 13.00 sa v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava uskutoční pravidelný odborný seminár ÚEt SAV. 

Horizont 2020 - Informačná prednáška

19.11.2013

Ústav etnológie SAV 19.11.2013 organizoval prednášku Alexandry Bitušíkovej: Horizont 2020 – program Európskej únie na podporu vedy, výskumu a inovácií v období 2014 – 2020 v oblasti socio-ekonomických a humanitných vied. 

Premeny vlákna v ÚĽUV

19.7. 2013

V stredu 19. júla 2013 sa uskutočnila v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave prezentácia publikácie Juraja Zajonca, Premeny vlákna (Trnava : Edition Ryba 2012).

Odborný seminár v synagóge

5.6.2013

5.6.2013 sa uskutočnil celoústavný odborný seminár v synagóge na Heydukovej ulici v Bratislave. Súčasťou semináru bola prehliadka expozície „Židia v Bratislave a ich kultúrne dedičstvo“ Židovského komunitného múzea v priestoroch synagógy. 

Etnofolk - Project and Steering Committee meeting

18.4.2013

V Budapešti sa 18. apríla 2013 uskutočnilo zasadnutie riešiteľov a riešiteliek medzinárodného projektu „Ochrana a rozvíjanie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe“ (Etnofolk), ktorý je súčasťou programu Central Europe v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ.
Miesto konania: Budapešť

Folk Knowledge: Models and Concepts

26.-28.3. 2013

Medzinárodná konferencia k projektu VEGA Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky organizovaná Ústavom etnológie SAV. Úvodné prednášky k podujatiu uviedli prof. Anthony Good, prof. John Eade a Dr. William (Lee) W. McCorkle.
Miesto konania: Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Možnosti inklúzie a komunitné skúsenosti ľudí v rómskych osadách

7.12.2012

Odborná konferencia, ktorú zorganizoval Ústav etnológie SAV v spolupráci s Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung.
Miesto konania: Bratislava