Podujatia

Nie

​ETNOFOLK M12 meeting

19.04.-20.04.2012

Plánované priebežné stretnutie predstaviteľov kooperujúcich inštitúcií a riešiteľov medzinárodného projektu spojené s odbornými workshopmi a organizačnými poradami. Miesto konania: Bratislava

​Národný konzultačný panel Kultúrne dedičstvo

16.3.2012

Vedecká konferencia, ktorej hlavným organizátorom bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Miesto konania: Banská Bystrica

Sociokultúrna zmena a adaptívne stratégie v kontexte spoločenskej transformácie

3. 12. 2010

Odborný seminár zorganizoval Ústav etnológie SAV v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry

24.11.-26.11. 2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Záverečný workshop k projektu SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou)

11.10. 2010

Záverečný workshop k projektu SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou), organizovaný Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Etnológia a komunistická ideológia štátu v druhej polovici 20. storočia / Folklór a sociálna komunikácia

1.6.-3.6. 2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Ústavom etnológie SAV v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

13. svetová konferencia O kultúre a spoločnosti v Maháráštre

17.6.-19.6. 2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Katedrou etnológie a mimoreurópskych štúdií UCM v Trnave, Veľvyslanectvom Indickej republiky v SR a Ústavom etnológie SAV v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Rituál, konflikt a konsenzus: Porovnávacie prípadové štúdie Ázie a Európy

15.4.-18.4. 2010

Medzinárodná konferencia spoluorganizovaná Ústavom etnológie SAV a Insituet fuer Sozial Anthropologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften (OAW). 
Miesto konania: Budmerice

Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev

9. 12. - 10. 12. 2009

Medzinárodný seminár, ktorý zorganizoval Ústav etnológie SAV v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev.
Miesto konania: Bratislava

Sustainable Diversity in a Glocalising World: Global vs Local in Postsocialist Cities of Central and Eastern Europe

8.11.-9.11. 2009

Medzinárodný workshop 6. rámcového programu EÚ, SUS.DIV:Sustainable Diversity in a Glocalising World: Global vs. Local in Postsocialist Cities of Central and Eastern Europe. 
Miesto konania: Bratislava