Podujatia

Nie

Odborný seminár o výskume chovu koní plemena Lipican ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva

30.4.2019 13:00

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV bude prezentovať výskum s názvom Chov koní plemena Lipican ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

Odborný seminár s Mgr. Markétou Hajskou, Ph.D.

9. apríla 2019 13:00

Na seminári bude Mgr. Markéta Hajská Ph.D. z Katedry středoevropských studií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, prezentovať zistenia z výskumu v prednáške s názvom Role facebooku v komunitě olašských Romů se slovenskými kořeny v britském Leicesteru.

Odborný seminár o nútenej migrácii po 2. svetovej vojne

5. 2. 2019 13:00

Odborný seminár s Mgr. Janou Noskovou, Ph.D. z Etnologického ústavu AVČR, v. v. i., pracovisko Brno.

Odborný seminár o výskume slovenských opatrovateliek seniorov v Rakúsku

5.3. 2019 13:00

Martina Sekulová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Miloslav Bahna zo Sociologického ústav SAV budú prezentovať zistenia z longitudinálneho výskumu slovenských opatrovateliek seniorov v Rakúsku publikované v knihe Crossborder Care: Lessons from Central Europ

Deň otvorených dverí v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV

6.11. 9:30 - 12:00v utorok 6. 11. 2018

V utorok 6. 11. 2018 sa uskutoční Deň otvorených dverí v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Akadémia rómskych štúdií 4.

27. - 28.11. 2018

Ústav etnológie a sociálnej antropo­lógie SAV organizuje v dňoch 27. - 28. 11. 2018 IV. ročník Akadémie rómskych štúdií, ktorej cieľom je prezentovať aktuálne a prebiehajúce výskumy z oblasti rómskych štúdií v Čechách a na Slovensku.

Oral history výskum: metodika, etika a archivácia.

19. - 20. 11. 2018

Seminár projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava

Pracovný seminár o výskume rituálov v súčasnosti

20.11. 2018 13:00

Seminár o výskume rituálov v súčasnosti, ktorý organizuje projekt Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie) VEGA č. 2/0062/17.

Odborný seminár o úlohe kolektívnych performancií a verejných rituálov v Katalánsku

13.11.2018 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár Ústavu etnológie sa sociálnej antropológie SAV, na ktorom vystúpi Alessandro Testa, PhD.

PODUNAJSKÝ KOMPAS ako nástroj ekonomickej integrácie migrantov na Slovensku

14.11.2018. 9:30 - 12:00

Dňa 14. 11. 2018 sa uskutoční expertné stretnutie zástupcov verejnej správy a samosprávy, asociácií podnikateľov a odborových zväzov, vysokých škôl a poradenských agentúr organizované v rámci projektu DRIM: Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants. 

Miesto konania: Satori stage, Mickiewiczova 2246/9, 811 07 Bratislava