Pozvánka na odborný seminár

V mene Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV si Vás dovoľujeme pozvať na Odborný seminár, na ktorom budú prezentované výsledky projektov VEGA ukončených v roku 2013.
Seminár sa uskutoční v utorok 1. apríla 2014 o 13.00 hodine v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.

Prezentované projekty:
Dejiny etnológie na Slovensku v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a diskontinuity v bádaní. Vedúca projektu: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
 
Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien
Vedúci projektu: Daniel Luther, CSc.
 
 

Nie