Odborný seminár 30. 6. 2015

30. 6. 2015
Ústav etnológie SAV Vás pozýva na pravidelný Odborný seminár, tentokrát s medzinárodnou účasťou.
S prednáškou Inter-ethnic and intra-ethnic relationships and boundaries in the post-war context: fieldwork with a Serbian community of southeast Kosovo vystúpi Mag. Phil. Sanja Zlatanovic, PhD z Inštitútu etnografie Srbskej Akadémie vied a umení v Belehrade. Seminár sa uskutoční v utorok 30. 6. 2015 o 13:00 v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.