Pracovná cesta Tomáša Hrustiča do Washingtonu D.C.

Tomáš Hrustič sa od 10. 11. 2017 do 17. 11. 2017 zúčastnil pracovnej cesty do Washingtonu D.C. Na kongrese Americkej evaluačnej asociácie (American Evaluation Association), Evaluation 2017: From Learning to Action, reprezentoval Ústav entológie SAV, keď v paneli Data, Deliberation and Democracy: Promoting politically engaged citizens through evaluative research and data-rich programming, prezentoval metodológiu a výsledky participatívnej evaluácie programu rómskej politickej participácie na Slovensku.
Na tejto evaluácii sa podieľal v rámci projektu Národného demokratického inštitútu. Daný výskum refletkoval najnovšie trendy v evaluačných postupoch, keďže do všetkých fáz výskumného procesu bola od začiatku zahrnutá cieľová skupina a Rómovia tak boli rovnocenní partneri v celom procese, od tvorby metodológie, zberu dát až po analýzu a interpretáciu výskumných dát. Táto skutočnosť bola vysoko cenená aj v rámci diskusie v danom paneli. 

Okrem účasti na konferencii American Evaluation Association sa Tomáš Hrustič zúčastnil dňa 15. 11. 2017 aj prezentácie na pôde National Endowment for Democracy, keďže tento fond bol donorom daného výskumného projektu. Na tomto fóre s názvom The Case of Roma in Slovakia - Evaluating Political Participation of Marginalized Groups, ktorého sa zúčastnili pozvaní hostia z vládnych a mimovládnych inštitúcií a akademického sektora, bol väčší priestor podrobnejšie predstaviť projekt, výskumný proces, výsledky a zároveň aj širší kontext posilnenia aktívnej participácie Rómov vo vybraných výskumných lokalitách aj poskončení samotného výskumu. Popri spomínaných dvoch prezentáciách sa Tomáš Hrustič zúčastnil aj ďalších pracovných stretnutí na inštitúciách, ktoré majú vo svojom portfóliu podporu posilňovania občianskej spoločnosti a participácie menšín v Strednej Európe. Jedným z výsledkov tejto pracovnej cesty bolo aj podrobnejšie naplánovanie predstavenia tejto participatívnej evaluácie na Slovensku, ktoré sa uskutoční predbežne na prelome januára a ferbruára 2018 v Bratislave a v Košiciach. 

linky: 
http://www.evaluationconference.org 
http://www.evaluationconference.org/p/cm/ld/fid=505
http://www.eval.org

https://www.ned.org/events/case-of-roma-in-slovakia/

Galéria: 
Nie