Premeny vlákna


ZAJONC, Juraj: Premeny vlákna. Trnava: Edition Ryba, 2012. 235 s. ISBN 978-80-89250-13-4.

Vedecká monografia Premeny vlákna je komplexným pohľadom na tradičné ručné postupy získavania a úpravy textilných surovín (ľan, konopa, vlna, bavlna, hodváb) a na spôsoby ich spracovania na plsť a skrúcaný textil (nite a šnúry). Samostatnou líniou práce je rodový aspekt uvedených oblastí tradičnej produkcie textilu, ktorá je stereotypne považovaná takmer výlučne za prácu žien.

Publikácia bola ocenená Prémiou Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii spoločenských vied.

Menu?: 
Nie