Prémia Literárneho fondu pre PhDr. Petra Slavkovského, DrSc.

Literárny fond udelil Petrovi Slavkovskému Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 za dielo Slovenský roľník (pramene
k štúdiu spôsobu života).

Literárny fond - Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy - 
udelil PhDr. Petrovi Slavkovskému DrSc. v kategórii spoločenských vied Prémiu za dielo 
Slovenský roľník (pramene k štúdiu spôsobu života), ktoré v roku 2013 vydalo vydavateľstvo VEDA. Ocenený si prémiu prevzal 25. septembra 2014 v Bratislave
v Zichyho paláci na slávnostnom odovzdávaní cien a prémií Literárneho fondu.

O udelení cien za vedeckú a odbornú literatúru si môžete prečítať viac TU.

Galéria: 
Nie