Prezentácia novej publikácie Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk

V septembri 2015 vyšla monografia spoluautoriek Miroslavy Hlinčíkovej (ÚEt SAV, IVO) a Martiny Sekulovej (IVO) Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk. Spoluatorky ju predstavili 30.9. 2015 na podujatí Raňajky s médiami. 
Publikácia v deviatich kapitolách prináša reflexie verejných inštitúcií, mimovládneho sektora a utečencov. Na ich základe spoluautorky formulujú odporúčania pre každú z oblastí integrácie. Kniha súčasne obsahuje štyri autorské texty spisovateľov a spisovateliek Jany Beňovej, Michala Hvoreckého, Zusky Kepplovej a Mareka Vadasa. Publikáciu vydal Inštitút pre verejné otázky (IVO) s podporou vedeckého projektu ÚEt SAV Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad), VEGA č. 2/0024/14 

Na podujatí po prezentácii výskumných zistení nasledovala otvorená diskusia. Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke Inštitútu pre verejné otázky TU
Publikáciu si môžete vo formáte pdf stiahnuť aj na našom webe TU

Galéria: 
Nie