Projekt Uaxactún 2010

Multilaterálny výskumný projekt - Monumentos de Uaxactún 2010

Nositeľ projektu: Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI) v Bratislave

Riešiteľka v ÚEt SAV: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Evidenčné číslo projektu: PÚ/2010

Dátum začatia/ukončenia projektu: 1.3.2010 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: