Ostatné

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

2002 – 2006

Projekt Centrum Excelentnosti SAV: Collective Identities in Modern Societies. Central European Region
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 
Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV 

Sociálne aspekty kvality života v panelových sídliskách Bratislavy

2004 – 2006

Číslo projektu: 1/2004
Vedúca projektu: Zuzana Beňušková, PhDr. , CSc.

Aktivizácia vidieckeho priestoru v socioekonomickej a kultúrnej sfére

2004 – 2006

Číslo projektu: 2/2004
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.

Klenotnica ľudovej kultúry Slovenska

2004 – 2006

Číslo projektu: 7/2004
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.
Zástupkyne vedúceho: Marta Pastieriková, PhDr., CSc., Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.

Etnologické elektronické informačné databázy Ústavu etnológie SAV

2004 – 2006

Číslo projektu: 10/2004
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

Digitalizácia archívov ÚEt SAV (audiovizuálne dokumenty)

2004 - 2007

Číslo projektu: 3/2004 
Vedúci projektu: Daniel Luther, CSc.
Zástupca vedúceho: Dušan Ratica, Mgr., CSc.

Vzdelávací projekt poslucháčov interného doktorandského štúdia

2004 - 2007

Číslo projektu: 4/2004
Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2005 - 2007

Číslo projektu: 6/2004
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.
Zástupca vedúceho: Peter Maráky

Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí

2004 - 2007

Číslo projektu: 8/2004  
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, PhDr. DrSc.
Zástupkyňa vedúcej: Soňa Pavuková, Mgr.

Židovská komunita v období 1945–1989

2006 - 2007

Číslo projektu: 13/2006 
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc. 
Zástupkyňa vedúceho: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.