Ostatné

Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2009 - 2010

Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska
Nositeľ projektu: Národné osvetové centrum, Bratislava, koordinátor V. Kyseľ
Riešitelia za ÚEt SAV: G. Kiliánová, D. Luther, P. Slavkovský, J. Zajonc, K. Popelková

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 – 2010

Číslo projektu: 17/2007 
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupkyňa vedúcej: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Konštrukcia života židovskej minority Slovenska po roku 1945 v biografických naratívoch

2008 – 2010

Číslo projektu: 21/2008
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

Etnická štruktúra, Slovensko, 20. storočie

2009 - 2010

Vedúci projektu: Mojmír Benža, PhDr., PhD.
Riešitelia: A. Mann, PhDr., CSc., M. Vrzgulová, PhDr. CSc., J. Majo, Mgr.

Centrum excelentnosti COPART

2007 - 2010

Nositeľ projektu: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Gabriel 
Bianchi, PhDr., CSc.
Zodpovedný riešiteľ v ÚEt SAV: Peter Salner, PhDr., DrSc.

Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2009 - 2010

Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska 
Nositeľ projektu: Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska, SĽUK, Vladimír 
Kyseľ
Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Gabiela Kiliánová, PhDr., CSc.

Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou

2010 - 2010

Grant Fondu sociálneho rozvoja SR
Koordinátor projektu: ÚEt SAV
Zodpovedná riešiteľka: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 – 2010

Číslo projektu: 17/2007
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupkyňa vedúcej: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Etnická štruktúra, Slovensko, 20. storočie

2009 - 2010

Vedúci projektu: Mojmír Benža, PhDr., PhD.
Riešitelia: A. Mann, PhDr., CSc., M. Vrzgulová, PhDr. CSc., J. Majo, Mgr.

Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou - SIRONA

2010

Výskumný projekt zameraný na mapovanie vplyvu pôsobenia náboženských misií na sociálnu inklúziu Rómov na Slovensku.
Hlavná riešiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.